บริษัท เอสพี97 ซัพพลาย

บริษัท เอสพี97 ซัพพลาย จำกัด

สถานะ

ยังดำเนินกิจการอยู่

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่

0125559030359

ชื่อภาษาไทย

บริษัท เอสพี97 ซัพพลาย จำกัด

ที่ตั้ง

100/164 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ระบุ ตำบล/แขวง

ระบุ อำเภอ/เขต

ระบุ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

รหัสหมวดหมู่ธุรกิจ

47524

คำอธิบายหมวดหมู่ธุรกิจ

47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

วัตถุประสงค์บริษัท

ซื้อมา ขายไปเหล็ก สแตนเลสทุกชนิด ทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน

1,000,000.00 บาท

จดทะเบียนวันที่

6/12/2559 (อายุบริษัท 2 ปี 4 เดือน)

วันที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล

19 February 2019

จัดการข้อมูล

ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

URL ของบริษัทนี้

https://wrapbiz.online/Company/0125559030359