บริษัท เอสพี97 ซัพพลาย

บริษัท เอสพี97 ซัพพลาย จำกัด

สถานะ

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่

0125559030359

ชื่อภาษาไทย

บริษัท เอสพี97 ซัพพลาย จำกัด

ที่ตั้ง

100/164 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ระบุ ตำบล/แขวง

ระบุ อำเภอ/เขต

ระบุ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

รหัสหมวดหมู่ธุรกิจ

46622

คำอธิบายหมวดหมู่ธุรกิจ

ประกอบกิจการค้า ซื้อมา ขายไป เหล็ก สแตนเลส ทุกชนิดทุกประเภท

วัตถุประสงค์บริษัท

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

จดทะเบียนวันที่

6/12/2559 (อายุบริษัท 2 ปี 2 เดือน)

วันที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล

-

จัดการข้อมูล

ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

URL ของบริษัทนี้

https://wrapbiz.online/Company/0125559030359